Punt d’informació a la ciutadania

Nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 13-07-2020


Comença l’operació del Nou carril bus i carril bici a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat millorarà la integració urbana i la mobilitat en un corredor metropolità molt transitat com és el corredor que connecta els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. L’actuació reconvertirà l’antiga carretera comarcal C-245 en un veritable espai urbà i metropolità. Aquesta transformació també inclourà la construcció d’un carril bus i un carril bici en el traçat d’aquesta via que unirà aquests cinc municipis on viuen en total, més de 350.000 persones.

Aquesta actuació permetrà tant millorar els serveis de bus com implantar-ne de nous. Un dels nous serveis serà elèctric amb elements innovadors que permetran tenir camp d’experimentació i millora. Amb aquest projecte els serveis d’autobús seran més directes i eficients energèticament i tindran una velocitat comercial més atractiva, fet que podrà “reduir l’ús del cotxe i portar-lo cap al transport públic.

La carretera C-245, paral·lela a la C-32, és un dels eixos vertebradors del Baix Llobregat que permet la connexió de cinc municipis amb Barcelona. 

De trànsit intens, aquest corredor de la C-245 suporta uns 35.000 viatgers en autobús cada dia, en algun tram, s’arriben a registrar més de 600 circulacions diàries d’autobusos, amb més de 40 en hora punta. El nou carril bus permetrà augmentar fins a un 25% la velocitat comercial en els trams urbans, així com guanyar seguretat del trànsit i fiabilitat dels serveis de transport públic. En aquesta infraestructura  reconvertida, l’AMB implantarà la línia d’altes prestacions i ocupació Metrobús 8, que farà el recorregut de tot l’eix, de punta a punta.

Actualment, la C-245 presenta característiques molt diferenciades al llarg del seu recorregut, amb seccions d’ample variable i configuracions particulars segons els àmbits que travessa. Aquesta via compta amb alguns trams de via ciclista, als quals ara se’ls donarà continuïtat. Aquesta remodelació de l’eix viari integrarà una part de l’eix Bicivia 7, que també connectarà amb d’altres eixos de la Bicivia Metropolitana.

El projecte afavorirà la intermodalitat, amb la construcció d’estacions d’intercanvi. El carril bus i el carril bici facilitaran la correspondència amb les estacions de Rodalies de Cornellà, Viladecans, Gavà i Castelldefels, i amb la línia L5 del metro i el Trambaix, a Cornellà.

El projecte, amb una dimensió de 13 kilòmetres de longitud, transforma aquesta eix viari des de la Plaça Constitució de Castelldefels fins l’intercanviador de Cornellà de Llobregat, on es troba el ferrocarril de Rodalies, línia 5 de metro i Trambaix.

El projecte d’integració urbana i millora de la mobilitat de la C-245 consta en el seu conjunt de les següents actuacions:

  • Carril bus reservat

La remodelació de l’eix integrarà un carril bus reservat de 13 quilòmetres que comunicarà Cornellà de Llobregat i Castelldefels. Aquesta plataforma reservada per als autobusos permetrà augmentar la velocitat comercial almenys en un 25% en els trams urbans, i també guanyar seguretat de circulació i més puntualitat en els horaris. I es calcula que permetrà retallar gairebé 15 minuts el temps de trajecte en transport públic entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels. Com ja es va avançar en el projecte inicial l’any 2016, s’implantarà el sistema de bus metropolità d’altes prestacions (Bus Ràpid Transport, BRT). Concretament, en aquest nou eix urbà s’implantarà la línia Metrobús 8 (M8), que farà el recorregut de tot l’eix, de punta a punta.

  • Punts d’intercanvi i connexió amb d’altres mitjans de transport

Aquesta remodelació de l’eix viari integrarà una part de l’eix Bicivia 7, amb una via pedalable continua i segregada entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels. L’eix de la Bicivia 7, que anirà més enllà de l’eix de la C-245, permetrà connectar el Fòrum de Barcelona amb Castelldefels platja, creant així una altra gran connexió metropolitana entre la capital catalana amb el Baix Llobregat. La Bicivia 7 també connectarà amb d’altres eixos de la Bicivia Metropolitana. Connectarà amb la Bicivia 5 a l’alçada de Cornellà de Llobregat i enllaçarà amb la Bicivia 2 a Sant Boi de Llobregat, resseguint la marge dreta del riu Llobregat. També connectarà amb la Bicivia 1, que anirà paral·lela al litoral metropolità, a Castelldefels platja.

A banda de la implantació del carril bus reservat i del Bicivia, les principals actuacions urbanístiques més característiques i comuns en tot el tram, que identifiquen i donen unitat i coherència al projecte, són les següents:

  • Creació de grans places a rotondes de gran diàmetre existents:

El nou eix urbà de la C-245 es vertebra a partir de grans places, un dels elements comuns d’urbanització més destacats i característics del projecte. Aquestes rotondes de gran diàmetre esdevindran els punts singulars de l’eix urbà i de la futura línia de bus ràpid (Metrobús). Segons el projecte actual, es determinen un total de 3 grans places al llarg de tot l’eix: Plaça Colom (Castelldefels), Plaça del Tanatori (Viladecans) i, en el futur, Plaça Parellada (Sant Boi de Llobregat). La urbanització d’aquestes places aportarà una millora substancial de l’espai públic, creant un àmbit molt més urbà que l’existent.

  • Sistemes de parades de bus centralitzades a les places principals de l’eix:

En les grans places que vertebraran el nou eix urbà, s’ha dissenyat un sistema de parades de bus centralitzades. Aquestes grans parades seran com estacions d’intercanviador, amb andanes. Els busos ràpids travessaran la rotonda de gran diàmetre per la seva illeta central, amb un sistema de prioritat semafòrica.

  • Punts d’il·luminació LED idèntics en tot l’eix:

Al llarg de tot el nou eix s’implantaran bàculs de punts de llum LED, que serviran per il·luminar tant la calçada com la vorera. Aquestes esdevindran un tret característic més de l’eix, elements que també facilitaran la cohesió i la unitat del projecte.

  • Increment de passos de vianants:

S’incrementa el número de passos de vianants respecte el projecte inicial, per facilitar la mobilitat activa dels veïns i ciutadans i donar prioritat a la mobilitat dels mateixos.

  • Paviment de voreres i vorades, ampliant i redefinint en cada cas, i col·locació d’arbrat, que també portarà una identitat a aquest nou eix urbà.

Vídeo

Imatges