Canal de Denúncies

Canal de Denúncies

L'abast del Canal de Denúncies és la comunicació de consultes i denúncies enteses aquestes com: Possibles contravencions, sospites, situacions o pràctiques qüestionables segons els valors i els principis d'actuació de l'activitat diària, en allò que refereix al compliment de l'establert en el Codi Ètic i altres polítiques existents, així com la violació de qualsevol normativa d'aplicació, sigui interna o dins el marc legal vigent, amb especial atenció a la prevenció de potencials fets que donin lloc a responsabilitats penals.

Edifici Infraestructures