Recerca per clau o paraula
f_head-4
divendres, 5 de març de 2021

Inici > Obra Civil > Projectes
PC.TM-09294.A2

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Nova estació entre Collblanc i Pubilla Casas de la línia 5 de l'FMB. Arquitectura i instal·lacions. Projecte actualitzat. Clau: TM-09294.A2

Data de publicació: 30/10/2017
Pressupost de licitació:
(sense IVA)
  124.000,00 €
No Subjecte a Regulació Harmonitzada
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert


Anunci
Perfil  30/10/2017
Ofertants
Data límit: 15/11/2017
13:00
Obertura d'ofertes tècniques
Data: 30/11/2017
10:15
Obertura d'ofertes econòmiques
Data: 09/01/2018
10:00
Adjudicació
Data d'adjudicació: 22/02/2018
Adjudicació
Empresa Nacionalitat Import
(sense IVA)
Termini Data d'adjudicació
Sánchez-Piulachs, Arquitectes, SLP & Tec-Cuatro, SA (UTE) Espanyola 112.852,40 € 3 mesos 22/02/2018
 
Ofertes no Adjudicatàries
Empresa
De Sola Gori Serveis de Arquitectura i Urbanisme, SL & Dopec, SL (UTE)
Idom Consulting, Engineering, Architecture, SAU
Ofertes desproporcionades o anormals   (1)
Empresa
GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU
Nombre total d'ofertes presentades: 4
 

  Subscriure's a aquesta licitació
Desitja afegir aquesta pàgina als seus favorits?

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes