Recerca per clau o paraula
f_head-8
dimecres, 26 de juny de 2019

Inici > Edificació > Projectes i Direccions d'Obra
PE+DO. HGG-17270 (1v)

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau: HGG-17270 (1v)

Data de publicació: 21/12/2017
Pressupost de licitació:
(sense IVA)
  234.323,00 €
Subjecte a Regulació Harmonitzada
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert


Anunci
Data DOGC  21/12/2017
Ofertants
Data límit: 19/03/2018
13:00
Obertura d'ofertes tècniques
Data: 05/04/2018
10:10
Obertura d'ofertes econòmiques
Data: 03/05/2018
10:10
Adjudicació
Data d'adjudicació: 11/06/2018
Adjudicació
Empresa Nacionalitat Import
(sense IVA)
Termini Data d'adjudicació
Sanabria & Planas-Gallego, Arquitectos, SLP Espanyola 192.500,00 € 6 mesos 11/06/2018
"El contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de que es remeti la notificació de l´adjudicació als licitadors i candidats sense que s´hagi interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini de cinc dies naturals a comptar des del següent a aquell en que l´adjudicatari rebi el requeriment per a formalitzar-lo."
Motiu d'adjudicació:    Oferta econòmicament més avantatjosa
 
Ofertes no Adjudicatàries
Empresa
Albert Vitaller Arquitectura, SLPU
ARQ Quiñoa y Asociados, SLP
BayonaValero Arquitectes Associats, Associats, SLP & Cantallops-Vicente e Arquitectes, SLP (UTE)
Carlos José Durán Bellas
E3 Solinteg, SL & Planho Consultores, SLP (UTE)
EDIFICA Arquitectes Associats, SLP
Estudi P.S.P Arquitectura, SLP
FIP Arquitectes, SLP
Idom Consulting, Engineering, Architecture, SAU
Llongueras Clotet Arquitectes, SLP
Marc Padrós Estivill & Pibarquitecturasix, SLP & Pich Aguilera Arquitectes, SL (UTE)
Mario Corea Arquitectura, SLP
Patricio Martinez, Maximià Torruella, Arquitectura, SLP
Pérez Piñana Arquitectes, SCP
Pinearq, SLP
Ofertes desproporcionades o anormals   (1)
Empresa
AE-BGC2005 Arquitectura i Enginyeria, SLP & Antonio Piera, Gres, Verges Arquitectos Asociados, SCP (UTE)
Nombre total d'ofertes presentades: 17
 

  Subscriure's a aquesta licitació
Desitja afegir aquesta pàgina als seus favorits?

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes