Recerca per clau o paraula
f_head-5
divendres, 18 de gener de 2019

Inici > Obra Civil > Direccions d'Obra
CSS.TM-02609.1+2

Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut conjunta de les obres: "Projecte de l'ATC, senyalització i PCC de la línia 9 de metro de Barcelona. Clau: CSS. TM-02609.1", "Projecte constructiu del sistema de tancament d'andanes de la línia 9 de Metro de Barcelona. Clau: CSS. TM-02609.2" i "Execució de les obres del projecte de xarxa de transmisió inalàmbrica de banda ampla de la línia 9 de metro de Barcelona per a la transmissió en temps real de vídeo embarcat. Fase IIa: Tram I i Tram II. Clau: CSS. TM-02609.1-C1.2A". Estacions de Foc, Foneria, Provençana i Cerdà.

Data de publicació: 20/02/2018
Pressupost de licitació:
(sense IVA)
  28.800,00 €
No Subjecte a Regulació Harmonitzada
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert


Anunci
Perfil  20/02/2018
Ofertants
Data límit: 12/03/2018
13:00
Obertura d'ofertes
Data: 22/03/2018 10:50
Adjudicació
Data d'adjudicació: 18/04/2018
Adjudicació
Empresa Nacionalitat Import
(sense IVA)
Termini Data d'adjudicació
Red Civil, SLPU Espanyola 21.910,00 € 20 mesos 18/04/2018
Motiu d'adjudicació:    l'oferta econòmicament més avantatjosa
 
Ofertes no Adjudicatàries
Empresa
Bernardino Furones Carro
Control y Geología, SA
E-scentia Global, SL
E3 Solinteg, SL
Gestió i Direcció Tècnica d'Obres, SLP
Idea 10 Integral, SL
Incope Consultores, SL
Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL
Iplan Gestión Integral, SL
SGS Tecnos, SAU
TPF Getinsa Euroestudios, SL
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP
Ofertes desproporcionades o anormals   (2)
Empresa
Adpreven, SL
Juan Pablo Corredor Corredor
Nombre total d'ofertes presentades: 15
 

  Subscriure's a aquesta licitació
Desitja afegir aquesta pàgina als seus favorits?

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes