Recerca per clau o paraula
f_head-15
dimarts, 23 de juliol de 2019
Licitacions obertes (2)
Licitacions pendents (50)
Últimes adjudicacions (414)
Últimes licitacions (0)
Actuacions àmbit llei 3/2007,
del 4 de juliol, de l´Obra Pública (73)
Personalitzi aquesta pàgina
 
  

A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EL PERFIL D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) ESTÀ RESIDENCIAT A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PSCP), MOTIU PEL QUAL LES LICITACIONS CONVOCADES PER INFRAESTRUCTURES.CAT A PARTIR D'AQUESTA DATA NOMÉS ES PODEN CONSULTAR A LA PSCP: Contractació Pública

  
  
 
  

D’acord amb l’article 318 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada queden sense efecte a partir del 9 de març de 2018.

No obstant l’anterior, les Instruccions Internes seran d’aplicació als procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada quin anunci de licitació s’hagi publicat fins el 8 de març de 2018.
  
  
 
  

Totes les licitacions de contractes d’execució d’obres publicades per Infraestructures.cat a partir del 24 de novembre de 2017, preveuen la possibilitat de presentar les ofertes electrònicament mitjançant l'eina de "Sobre Digital". Aquestes licitacions són pioneres en l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació d'ofertes mitjançant l’esmentada eina.

Recomanem que es faci ús d'aquest mitjà per a presentar les ofertes a les licitacions atès que, en un breu període de temps, totes les ofertes s'hauran de presentar per mitjans exclusivament electrònics.
  
  
 
  

Anunci Meses de Contractació Octubre 2017
Anunci Meses de Contractació Gener 2018
Anunci Meses de Contractació Juny 2018
  
  
 
  

ACLARIMENTS SOBRE CONSULTES REFERENTS ALS NOUS PLECS DE BASES D'INFRAESTRUCTURES.CAT

CONSULTES LICITACIONS NOUS PLECS.pdf
  
  

Contractes formalitzats harmonitzats (291)
Resultats 1 - 10 de 291
Clau Descripció Data d'adjudicació Data de signatura
PB. B-TX-15282 / PC. TX-15282 Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i del projecte constructiu: Nova Estació Intermodal del Baix Llobregat al Prat de Llobregat. Clau: B-TX-15282 i TX-15282
Veure avís
12/07/2018 05/09/2018
PE+DO. HTT-16283 (2v) Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres del nou edifici d'aparcament i reserva de futur creixement de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Clau: HTT-16283 (2v)
20/06/2018 24/07/2018
PE+DO. HLL-17273 (1v) Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'instal·lacions i la posterior direcció de les obres de l'ampliació i reforma del Bloc quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Clau: HLL-17273 (1v)
12/06/2018 12/07/2018
OP.AL-05020.2 (Lot 2) Execució de les obres del projecte constructiu de Millora general. Reforçament, eixamplament i millora del traçat de la carretera C- 28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Baqueira - límit de comarca. Clau: AL-5020.2 (Lot 2)
11/05/2018 18/06/2018
OP. INL-10083 (Lot 1) Execució de les obres de Nova construcció de l'Institut 4/2 línies de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Clau: INL-10083 (Lot 1)
11/04/2018 18/06/2018
OP.AL-05020.2 (Lot 1) Execució de les obres del projecte constructiu de Millora general. Reforçament, eixamplament i millora del traçat de la carretera C- 28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Baqueira - límit de comarca. Clau: AL-5020.2 (Lot 1)
11/05/2018 15/06/2018
PE+DO. HLL-14319 (1v) Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres d'ampliació i reforma del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Clau: HLL-14319 (1v)
11/05/2018 12/06/2018
EV.E1-R0-17209 Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi de la nova xarxa de transport i accés IP de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Clau: E1-R0-17209
14/05/2018 11/06/2018
OP. MG-15015.2 Execució de les obres de millora local. Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 50+450 al 55+800. Tram: Serinyà – Sant Ferriol. Clau: MG-15015.2
11/12/2017 08/06/2018
EA.R0-17208 Contracte de serveis per a la redacció de l'estudi d'alternatives, elaboració del pla de migració i redacció dels Plecs i Projectes per a l'evolució del Post Comandament Central i Telecomandaments de la Línia 9 de Metro de Barcelona i la seva integració amb línies convencionals. Clau: EA.R0-17208
09/05/2018 01/06/2018
Resultats 1 - 10 de 291  
Pàgina  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

No troba la seva licitació?
H: Procediment subjecte a regulació harmonitzada
NH: Procediment no subjecte a regulació harmonitzada

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes