Recerca per clau o paraula
f_head-1
dimarts, 23 de juliol de 2019
Licitacions obertes (2)
Últimes adjudicacions (414)
Últimes licitacions (0)
Contractes formalitzats harmonitzats (291)
Actuacions àmbit llei 3/2007,
del 4 de juliol, de l´Obra Pública (73)
Personalitzi aquesta pàgina
 
  

A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EL PERFIL D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) ESTÀ RESIDENCIAT A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PSCP), MOTIU PEL QUAL LES LICITACIONS CONVOCADES PER INFRAESTRUCTURES.CAT A PARTIR D'AQUESTA DATA NOMÉS ES PODEN CONSULTAR A LA PSCP: Contractació Pública

  
  
 
  

D’acord amb l’article 318 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada queden sense efecte a partir del 9 de març de 2018.

No obstant l’anterior, les Instruccions Internes seran d’aplicació als procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada quin anunci de licitació s’hagi publicat fins el 8 de març de 2018.
  
  
 
  

Totes les licitacions de contractes d’execució d’obres publicades per Infraestructures.cat a partir del 24 de novembre de 2017, preveuen la possibilitat de presentar les ofertes electrònicament mitjançant l'eina de "Sobre Digital". Aquestes licitacions són pioneres en l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació d'ofertes mitjançant l’esmentada eina.

Recomanem que es faci ús d'aquest mitjà per a presentar les ofertes a les licitacions atès que, en un breu període de temps, totes les ofertes s'hauran de presentar per mitjans exclusivament electrònics.
  
  
 
  

Anunci Meses de Contractació Octubre 2017
Anunci Meses de Contractació Gener 2018
Anunci Meses de Contractació Juny 2018
  
  
 
  

ACLARIMENTS SOBRE CONSULTES REFERENTS ALS NOUS PLECS DE BASES D'INFRAESTRUCTURES.CAT

CONSULTES LICITACIONS NOUS PLECS.pdf
  
  

Ofertants (9)
Clau Regulació Descripció Pressupost de licitació Data d'obertura d'ofertes tècniques Data d'obertura d'ofertes econòmiques
OC. NB-03114.1-A1-C4 NH Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Talussos. Adequació del marge del riu Llobregat adjacent al vial Port-Aeroport. Tram: El Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1-A1-C4.
Licitació Deserta
148.509,67 €
(sense IVA)
17/04/2018
10:45
29/05/2018
10:00
OP. APC-15334 NH Execució de les obres de restauració de les muralles de la ciutat ibèrica d'Ullastret (Baix Empordà, Girona). Clau: APC-15334
Veure nota informativa
1.076.686,28 €
(sense IVA)
12/04/2018
10:15
08/05/2018
10:25
PE+DF. XMC-18527 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i l'estudi de seguretat i salut i la posterior direcció facultativa de les obres RAM 2018 als Serveis Territorials Barcelona comarques IV: Institut Can Puig (Sant Pere de Ribes), Institut Cubelles (Cubelles) i Escola Montcau (Gelida). Clau: XMC-18527
Veure anunci de suspensió
31.300,83 €
(sense IVA)
11/01/2018
12:05
11/01/2018
12:05
OP.TX-14327.F1 NH Execució de les obres del projecte constructiu Via cicloturística Intercatalunya. Estudi de corredors i traçat: Lleida - Girona. Fase 1: Lleida - Cervera. Clau: TX-14327.F1
61.780,96 €
(sense IVA)
19/09/2017
11:00
17/10/2017
10:00
CSS. MB-14052 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres de millora local. Ponts i estructures. Ampliació i condicionament del marge dret del viaducte de la C-31 sobre el riu Llobregat, del PK 195+100 al 195+285. Tram: El Prat de Llobregat - l'Hospitalet de Llobregat. Clau: MB-14052
Veure anunci desistiment
3.256,00 €
(sense IVA)
04/07/2017
10:35
04/07/2017
10:35
CSS. AB-14009.F1 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament. Ampliació a 3 carrils de l'autopista C-58, sentit Barcelona, del PK 12+600 al 16+750. Tram: Sant Quirze del Vallès-Terrassa. Clau: AB-14009.F1
Veure anunci desistiment
28.000,00 €
(sense IVA)
04/07/2017
10:20
04/07/2017
10:20
SUBMIN. ESTACIONS TREBALL BIM NH Contracte de subministrament d’estacions de treball per programari BIM.
LICITACIÓ DESERTA
136.575,00 €
(sense IVA)
16/05/2017
10:45
16/05/2017
10:45
MS. S2-BSD-04445 NH Execució de les obres de les actuacions de resolució de les deficiències d'obra a la Residència "Can Flequer". Clau: S2-BSD-04445
Veure anunci de desistiment
93.306,36 €
(sense IVA)
29/09/2016
10:30
29/09/2016
10:30
PC. TF-02676.11 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de desmuntatge de via i instal·lacions de túnels (Sabadell Estació - Sabadell Rambla) i estació Sabadell Rambla. Clau: TF-02676.11
Renúncia a la celebració del contracte de la licitació
25.500,00 €
(sense IVA)
03/03/2016
10:10
03/03/2016
10:10

Obertura d'ofertes tècniques (0)

Clau Regulació Descripció Pressupost de licitació Data d'obertura d'ofertes tècniques
Actualment no hi ha cap licitació en aquesta secció 

Obertura d'ofertes econòmiques (25)

Resultats 1 - 10 de 25
Clau Regulació Descripció Pressupost de licitació Data d'obertura d'ofertes econòmiques
OP. HVB-16220 H Execució de les obres d'instal·lacions de la reforma i ampliació de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-16220
Veure avís

Licitació deserta (Lot 2)
24.111.717,59 €
(sense IVA)
25/10/2018 10:00
ME. MEC-17L01 H Contracte de serveis de conservació i manteniment de 389 edificis (Lots: 10, 14 i 19). Clau: ME. MEC-17L01
5.092.203,61 €
(sense IVA)
06/09/2018 10:00
OP. AT-00164.1-A1 H Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24+400 al 26+ 840. Tram: Vila-rodona. Clau: AT-00164.1-A1.
Veure avís
5.942.337,72 €
(sense IVA)
10/07/2018 10:10
OP. CAP-15346 NH Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Cotet, a Premià de Dalt. Clau: CAP-15346
Veure nota informativa
2.229.674,52 €
(sense IVA)
05/06/2018 10:05
OP. MB-12049-A1 NH Execució de les obres del projecte constructiu de Millora local. Millora de nus. Nova rotonda a l´enllaç nord de Tona de la carretera C-17, a l´alçada del PK 52+800, marge dret, i adequació del vial de servei de la carretera C-17, entre el PK 51+300 i el PK 53+530, marge dret. Tram: Tona. Clau: MB-12049-A1
Licitació deserta (Lot 2)
1.061.481,13 €
(sense IVA)
29/05/2018 10:05
OP. AG-05087.1 NH Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament de la carretera GI-633, del PK 0+000 al 6+290. Tram: Medinyà (cruïlla amb l'N-II) - Sant Jordi Desvalls. Clau: AG-05087.1
Licitació Deserta (LOT 2)
5.047.821,69 €
(sense IVA)
29/05/2018 10:10
OP. CAP-16204 NH Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell. Clau: CAP-16204
2.861.031,60 €
(sense IVA)
15/05/2018 10:10
OP. CAP-15348 NH Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. Clau: CAP-15348
Licitació Deserta (Lot 2)
3.165.697,50 €
(sense IVA)
15/05/2018 10:20
CQ. RAM-18900 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres RAM 2018. Clau: RAM-18900
Veure avís
100.021,09 €
(sense IVA)
08/05/2018 11:00
OP. ML-16047 NH Execució de les obres del projecte de millora local. Millora de nus. Ordenació cruïlla a la carretera N-II, PK 496+670. Tram: Bellpuig. Clau: ML-16047
631.479,25 €
(sense IVA)
24/05/2018 10:00
Resultats 1 - 10 de 25  
Pàgina  1 | 2 | 3 |

Obertura d'ofertes (15)

Resultats 1 - 10 de 15
Clau Regulació Descripció Pressupost de licitació Data d'obertura
PC. UPA-17288 NH Contracte de serveis per a Assistència Tècnica per la redacció del Projecte constructiu. Millora Ambiental. Recuperació ambiental i posada en valor dels camins ramaders del Perelló. Clau: UPA-17288
28.500,00 €
(sense IVA)
10/04/2018 10:40
EA-UPA-17285 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la redacció de l’ Estudi ambiental. Millora Connectivitat. Estudi de mitigació dels efectes sobre les poblacions d’avifauna en les carreteres C-31 entre el PK 319+000 i el PK 320+600 a Santa Cristina d’Aro i de la C-65 entre el PK 4+000 i el PK 312+000 de la C-31 a Calonge al Baix Empordà. Clau: EA-UPA-17285
22.000,00 €
(sense IVA)
06/03/2018 10:25
CSS. INF-17910 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de treballs de reparació a executar en el període de garantia de les obres. Clau: CSS. INF-17910
80.000,00 €
(sense IVA)
18/01/2018 10:15
Subministrament elèctric BCN i TÀRREGA NH Contracte de subministrament d’energia elèctrica a la seu d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona) i de les oficines d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Avinguda Ondara 3, de Tàrrega)
Licitació deserta (LOT 1)
135.318,00 €
(sense IVA)
14/12/2017 11:10
CSS. TM-02609.23.1-M2 NH Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de seguretat i salut de l’execució de les obres del "Projecte modificat núm. 2 de les obres del projecte d'escales mecàniques. Estacions del Prat, Ciutat Aeroportuària, Motors, Torrassa, Collblanc, Campus Sud i Gornal, corresponents als trams I i II de l'L9 de Metro de Barcelona. Clau: TM-02609.23.1-M2".
Veure anunci rectificatiu
14.500,00 €
(sense IVA)
24/10/2017 10:10
CQ. XMA-16575 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per al control de qualitat de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials al Baix Llobregat XVII. Escola Honorable Tarradellas, a El Prat de Llobregat. Clau: XMA-16575
590,14 €
(sense IVA)
22/06/2017 10:25
CSS. ML-08030-A1 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de millora local. Millora de nus. Millora d'accessos a la població d'Alfés. Carretera C-12, PK 128+300 i 129+600. Tram: Alfés. Clau: ML-08030-A1".
Veure Avís Veure anunci de desistiment
5.600,00 €
(sense IVA)
22/06/2017 10:45
CSS. MG-08128.2 + MG-06136.1 NH Contracte de Serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de seguretat i salut de les obres dels projectes "millora local. Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25, del PK 240+100 al 242+100. Tram: Riudellots de la Selva-Campllong. Calu: MG-08128.2" i "millora local. Millora de nus. Nou vial urbà de connexió entre la carretera C-25, PK 239+190 i el carrer Major. Tram: Riudellots de la Selva. Clau: MG-06136.1"
Veure anunci desistiment
13.900,00 €
(sense IVA)
22/06/2017 11:30
CSS. TM-02609.23.1-M2 NH Contracte de Serveis per a l'Assistència Tècnica per a la Coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte modificat núm. 2 d'escales mecàniques. Estacions del Prat,Ciutat Aeroportuària, Motors, Torrassa, Collblanc, Campus Sud i Gornal,corresponents als trams I i II de la L'9 de Metro de Barcelona. Clau: TM-02609.23.1-M2
Veure anunci desistiment
14.500,00 €
(sense IVA)
22/06/2017 11:00
CQ. RAM-17900 NH Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres RAM 2017. Clau: CQ. RAM-17900
Veure anunci rectificatiu
83.362,59 €
(sense IVA)
02/05/2017 10:20
Resultats 1 - 10 de 15  
Pàgina  1 | 2 |

Obertura de lemes (1)
Clau Regulació Descripció Pressupost de licitació Data d'obertura
PE+DO. INT-17269 (2v) H Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra de la nova construcció Institut 3/0 a Roda de Berà. Clau: INT-17269 (2v)
Veure avís
Veure anunci rectificatiu
335.572,86 €
(sense IVA)
25/09/2018 09:40

No troba la seva licitació?
H: Procediment subjecte a regulació harmonitzada
NH: Procediment no subjecte a regulació harmonitzada

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes