Recerca per clau o paraula
f_head-7
dimarts, 23 de juliol de 2019
Licitacions obertes (2)
Licitacions pendents (50)
Últimes adjudicacions (414)
Últimes licitacions (0)
Contractes formalitzats harmonitzats (291)
Personalitzi aquesta pàgina
 
  

A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EL PERFIL D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) ESTÀ RESIDENCIAT A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PSCP), MOTIU PEL QUAL LES LICITACIONS CONVOCADES PER INFRAESTRUCTURES.CAT A PARTIR D'AQUESTA DATA NOMÉS ES PODEN CONSULTAR A LA PSCP: Contractació Pública

  
  
 
  

D’acord amb l’article 318 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada queden sense efecte a partir del 9 de març de 2018.

No obstant l’anterior, les Instruccions Internes seran d’aplicació als procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada quin anunci de licitació s’hagi publicat fins el 8 de març de 2018.
  
  
 
  

Totes les licitacions de contractes d’execució d’obres publicades per Infraestructures.cat a partir del 24 de novembre de 2017, preveuen la possibilitat de presentar les ofertes electrònicament mitjançant l'eina de "Sobre Digital". Aquestes licitacions són pioneres en l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació d'ofertes mitjançant l’esmentada eina.

Recomanem que es faci ús d'aquest mitjà per a presentar les ofertes a les licitacions atès que, en un breu període de temps, totes les ofertes s'hauran de presentar per mitjans exclusivament electrònics.
  
  
 
  

Anunci Meses de Contractació Octubre 2017
Anunci Meses de Contractació Gener 2018
Anunci Meses de Contractació Juny 2018
  
  
 
  

ACLARIMENTS SOBRE CONSULTES REFERENTS ALS NOUS PLECS DE BASES D'INFRAESTRUCTURES.CAT

CONSULTES LICITACIONS NOUS PLECS.pdf
  
  

Relació de contractes d'obra
signats àmbit llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'Obra Pública (73)
Resultats 1 - 10 de 73
Clau Descripció Data d'adjudicació Data de signatura Data recepció
0
OC. VL-02137.1-C2 Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Actuacions a la xarxa de reg i xarxa de pluvials a la Variant de Vilanova de la Barca. Carretera C-13z al PK 17+700. Tram: Vilanova de la Barca. Clau: VL-02137.1-C2
26/04/2018 29/06/2018 28/09/2018
OP. MG-15015.2 Execució de les obres de millora local. Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 50+450 al 55+800. Tram: Serinyà – Sant Ferriol. Clau: MG-15015.2
11/12/2017 08/06/2018
OP. AB-14009.F1 Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament. Ampliació a 3 carrils de l'autopista C-58, sentit Barcelona, del PK 12+600 al 16+750. Tram: Sant Quirze del Vallès-Terrassa. Clau: AB-14009.F1
16/10/2017 28/05/2018
OP.TX-14327.F1 Execució de les obres del projecte constructiu Via cicloturística Intercatalunya. Estudi de corredors i traçat: Lleida - Girona. Fase 1: Lleida - Cervera", Clau: TX-14327.F1
16/02/2018 24/04/2018 31/07/2018
OP. AB-14009.F2 Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament. Nous carrils de trenat a la calçada sentit Barcelona de l'autopista C-58, entre el nus de Sant Pau a Sabadell i l'autopista B-30, del PK 9+000 al 10+400. Tram: Badia del Vallès - Sabadell. Clau: AB-14009.F2
16/10/2017 10/04/2018
OC. MB-13015-C1 Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 de millora de la seguretat viària. Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera C-55. PK 18+500 al 26+500. Tram: Castellbell i el Vilar - Manresa. Clau: MB-13015-C1
26/10/2017 20/03/2018 31/07/2018
OC. MB-13013-C1 Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 de millora de la seguretat viària. Millora local. Seguretat viària. Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera C-58. PK 30+365 al 37+790. Tram: Vacarisses - Castellbell i el Vilar. Clau: MB-13013-C1
26/10/2017 06/03/2018 31/07/2018
OP. MG-08128.2 Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25, del PK 240+100 al 242+100. Tram: Riudellots de la Selva - Campllong. Clau: MG-08128.2.
22/06/2017 05/12/2017
OP. MG-06136.1 Execució de les obres del projecte de millora local. Millora de nus. Nou vial urbà de connexió entre la carretera C-25, PK 239+190, i el carrer Major. Tram: Riudellots de la Selva. Clau: MG-06136.1
22/06/2017 27/11/2017 31/07/2018
OP. NL-15007 Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Nova carretera. Prolongació, eixamplament i millora del ferm de la carretera L-311b, des de la rotonda de l'enllaç de l'A-2 (PK 520+000), fins al PK 0+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera. Clau: NL-15007.
29/09/2017 15/11/2017
Resultats 1 - 10 de 73  
Pàgina  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Memòries finals d'obres
àmbit llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'Obra Pública (0)
Clau Descripció Data recepció    
  Actualment no hi ha cap licitació en aquesta secció 

No troba la seva licitació?
H: Procediment subjecte a regulació harmonitzada
NH: Procediment no subjecte a regulació harmonitzada

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes