Recerca per clau o paraula
f_head-13
dimarts, 23 de juliol de 2019

Inici > Convenis vigents
Convenis vigents

Pròrroga del Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) per al desenvolupament, explotació i manteniment de l'aplicació informàtica TCQ 2000 (28/07/2016) 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona i Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros S. Coop. de Cto per a la constitució, en interès dels col·legiats, aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació i societats civils i mercantils professionals inscrites a l’esmentat Col·legi , de la garantia provisional requerida per Infraestructures.cat per a la participació en els procediments de licitació de contractes que convoqui (19-04-2016). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Barcelona Infraestructures Municipals, SA, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la contractació, creació i desenvolupament de la Fase II del programari TCQi i per a la regulació de l'explotació i el manteniment d'aquesta aplicació (02-08-2015). 

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Corporació Alimentària de Guissona, SA, la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues, per a la promoció del regadiu, de l'activitat agroramadera i agroindustrial a l'àmbit dels Sistema Segarra-Garrigues. (12-6-2015) 

Conveni entre el Departament d'Economia i Coneixement i l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), en relació amb la contractació conjunta dels treballs d'auditoria dels comptes anuals d'aquesta societat. (5-6-2015) 

Conveni per l'establiment d'un marc de col·laboració que permeti analitzar i millorar el coneixement del sector constructiu en general, a partir de les seves respectives experiències realitzant tot allò que ajudi a elaborar propostes de millora per al funcionament del sistema, amb vistes a enfortir l'activitat constructiva innovadora, especialment en aplicació a grans projectes del ram de serveis ja siguin de caràcter nacional o internacional, inclosos projectes específics que puguin comportar disseny, construcció i el seu eventual manteniment i explotació. (12-2-2015).

 

Conveni de cooperació interinstitucional entre el Govern de la República de l'Equador, mitjançant l'empresa pública Enfarma EP i  l'Administració de la Generalitat mitjançant Infraestructures.cat per a l'intercanvi de coneixements tècnics i recolzament institucional en matèries relacionades amb la ciència, tecnologia i innovació (23-05-2014). 

Conveni de cooperació interinstitucional entre Infraestructures.cat i l'empresa pública Yachay EP de la República d'Equador amb el suport institucional i tècnic de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, per a l'intercanvi de coneixements tècnics i recolzament institucional en matèries relacionades amb la ciència, tecnologia i innovació, així com per al desenvolupament i gestió de parcs industrials i tecnològics (23-04-2014). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i l'Agència de Qualificació dels Professionals de l'Enginyeria (AQPE) per establir un marc permanent de col·laboració per potenciar i afavorir la qualificació dels professionals de l'enginyeria (08-04-2014). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) de la República del Equador per a la cooperació i intercanvi d'experiències, compartir coneixements, tecnologia i informació en tot allò relacionat amb metodologies de control de costos, temps i qualitat de les inversions en obra pública a través de la participació activa en termes administratius i de suport dels recursos humans de les parts (17-07-2013). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya per a la regulació de les condicions d'accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica disponible en el mateix (04-02-2013). 

Conveni marc de col·laboració entre Infraestructures.cat, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la República de Costa Rica (MOPT) y el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) per establir mecanismes de cooperació, col·laboració i intercanvi d'experiències, assistència tècnica i professional, tecnologia i informació pel que fa a metodologies de control de costos, temps i qualitat en les inversions d'obra pública, compartir coneixements en matèria d'infraestructures i obres públiques a nivell terrestre, ferroviari i portuari entre el MOPT i el CONAVI (08-10-2012). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i l'Associació d'empreses d'enginyeria i consultoria independents de Catalunya (ASINCA) per a la constitució d'una garantia provisional general a favor de Infraestructures.cat, a fi de garantir l'exacte compliment per part dels seus associats de totes i cadascuna de les obligacions derivades de la seva participació en els procediments de licitació convocats per Infraestructures.cat (14-12-2009). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Col·legi de Notaris de Catalunya per la conservació, en dipòsit, d'un exemplar de cadascuna de les inspeccions tècniques de les edificacions properes a l'execució de diverses obres d'infraestructura (30-10-2006). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona per a la constitució en interès dels seus col·legiats, aparelladors, arquitectes tècnics habilitats i societats civils i mercantils professionals inscrites al mateix, de la garantia provisional requerida per Infraestructures.cat per a la participació en els procediments de licitació de contractes que convoqui (30-10-2000). 

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Col·legi Oficial Arquitectes Catalunya per la constitució en interès dels seus col·legiats, arquitectes habilitats i societats civils i mercantils professionals inscrites al mateix, la garantia provisional requerida per Infraestructures.cat per a la participació en els procediments de licitació de contractes que convoqui (08-05-2000). 

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes