infraestructures Logo
Recerca per clau o paraula
f_head-14
dilluns, 2 d' octubre de 2023

Inici > Convenis vigents
Convenis vigents

Pròrroga del Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) per al desenvolupament, explotació i manteniment de l'aplicació informàtica TCQ 2000 (28/07/2016) descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona i Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros S. Coop. de Cto per a la constitució, en interès dels col·legiats, aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació i societats civils i mercantils professionals inscrites a l’esmentat Col·legi , de la garantia provisional requerida per Infraestructures.cat per a la participació en els procediments de licitació de contractes que convoqui (19-04-2016). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Barcelona Infraestructures Municipals, SA, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la contractació, creació i desenvolupament de la Fase II del programari TCQi i per a la regulació de l'explotació i el manteniment d'aquesta aplicació (02-08-2015). descarrega

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Corporació Alimentària de Guissona, SA, la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues, per a la promoció del regadiu, de l'activitat agroramadera i agroindustrial a l'àmbit dels Sistema Segarra-Garrigues. (12-6-2015) descarrega

Conveni entre el Departament d'Economia i Coneixement i l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), en relació amb la contractació conjunta dels treballs d'auditoria dels comptes anuals d'aquesta societat. (5-6-2015) descarrega

Conveni per l'establiment d'un marc de col·laboració que permeti analitzar i millorar el coneixement del sector constructiu en general, a partir de les seves respectives experiències realitzant tot allò que ajudi a elaborar propostes de millora per al funcionament del sistema, amb vistes a enfortir l'activitat constructiva innovadora, especialment en aplicació a grans projectes del ram de serveis ja siguin de caràcter nacional o internacional, inclosos projectes específics que puguin comportar disseny, construcció i el seu eventual manteniment i explotació. (12-2-2015).

 descarrega

Conveni de cooperació interinstitucional entre el Govern de la República de l'Equador, mitjançant l'empresa pública Enfarma EP i  l'Administració de la Generalitat mitjançant Infraestructures.cat per a l'intercanvi de coneixements tècnics i recolzament institucional en matèries relacionades amb la ciència, tecnologia i innovació (23-05-2014). descarrega

Conveni de cooperació interinstitucional entre Infraestructures.cat i l'empresa pública Yachay EP de la República d'Equador amb el suport institucional i tècnic de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, per a l'intercanvi de coneixements tècnics i recolzament institucional en matèries relacionades amb la ciència, tecnologia i innovació, així com per al desenvolupament i gestió de parcs industrials i tecnològics (23-04-2014). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i l'Agència de Qualificació dels Professionals de l'Enginyeria (AQPE) per establir un marc permanent de col·laboració per potenciar i afavorir la qualificació dels professionals de l'enginyeria (08-04-2014). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) de la República del Equador per a la cooperació i intercanvi d'experiències, compartir coneixements, tecnologia i informació en tot allò relacionat amb metodologies de control de costos, temps i qualitat de les inversions en obra pública a través de la participació activa en termes administratius i de suport dels recursos humans de les parts (17-07-2013). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya per a la regulació de les condicions d'accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica disponible en el mateix (04-02-2013). descarrega

Conveni marc de col·laboració entre Infraestructures.cat, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la República de Costa Rica (MOPT) y el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) per establir mecanismes de cooperació, col·laboració i intercanvi d'experiències, assistència tècnica i professional, tecnologia i informació pel que fa a metodologies de control de costos, temps i qualitat en les inversions d'obra pública, compartir coneixements en matèria d'infraestructures i obres públiques a nivell terrestre, ferroviari i portuari entre el MOPT i el CONAVI (08-10-2012). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i l'Associació d'empreses d'enginyeria i consultoria independents de Catalunya (ASINCA) per a la constitució d'una garantia provisional general a favor de Infraestructures.cat, a fi de garantir l'exacte compliment per part dels seus associats de totes i cadascuna de les obligacions derivades de la seva participació en els procediments de licitació convocats per Infraestructures.cat (14-12-2009). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Col·legi de Notaris de Catalunya per la conservació, en dipòsit, d'un exemplar de cadascuna de les inspeccions tècniques de les edificacions properes a l'execució de diverses obres d'infraestructura (30-10-2006). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona per a la constitució en interès dels seus col·legiats, aparelladors, arquitectes tècnics habilitats i societats civils i mercantils professionals inscrites al mateix, de la garantia provisional requerida per Infraestructures.cat per a la participació en els procediments de licitació de contractes que convoqui (30-10-2000). descarrega

Conveni de col·laboració entre Infraestructures.cat i el Col·legi Oficial Arquitectes Catalunya per la constitució en interès dels seus col·legiats, arquitectes habilitats i societats civils i mercantils professionals inscrites al mateix, la garantia provisional requerida per Infraestructures.cat per a la participació en els procediments de licitació de contractes que convoqui (08-05-2000). descarrega

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes