infraestructures Logo
Recerca per clau o paraula
f_head-4
dilluns, 2 d' octubre de 2023

INFORMACIÓ CORPORATIVA

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU (en endavant, Infraestructures.cat) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que ostenta la condició de mitjà propi de dita Administració. L'objecte social de la societat és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tot tipus d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Domiciliada en el Carrer dels Vergós 36-42, 08017, de Barcelona, amb NIF A-59-377135 i número d'inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Volum 42711, Foli 193, Full B 4336, Inscripció 142.

L'adreça de correu electrònic perquè l'usuari pugui efectuar les seves consultes a Infraestructures.cat és la següent info@infraestructures.cat. El telèfon per a l'atenció de consultes d'Infraestructures.cat és (+34) 934444444.

ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

El present document (des d'ara denominat com Avís Legal) té per objecte regular l'ús del Web Site (des d'ara denominat com Web) que Infraestructures.cat, posa a la disposició del públic en la URL: http://infraestructures.gencat.cat

La utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena de l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el Web d'Infraestructures.cat.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Infraestructures.cat, presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d'Infraestructures.cat, o de tercers.

L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Web o dels serveis oferts en el mateix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d'Infraestructures.cat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

Infraestructures.cat no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d'Infraestructures.cat o del titular dels mateixos.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat d'Infraestructures.cat per l'ús del Web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant Infraestructures.cat exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Infraestructures.cat basada en la utilització per l'usuari del Web. Si escau, l'usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Infraestructures.cat amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Responsabilitat d'Infraestructures.cat pel funcionament del Web

Infraestructures.cat exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Infraestructures.cat

Així mateix, Infraestructures.cat també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'Infraestructures.cat.

Responsabilitat d'Infraestructures.cat per links

Infraestructures.cat declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

Infraestructures.cat s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir en virtut de la informació oposada en el Web enllaçat.


LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s'interpretarà sota la legislació espanyola.

Així mateix, Infraestructures.cat i l'usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Infraestructures.cat i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.


REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.  

 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES D'INFRAESTRUCTURES.CAT/IFERCAT

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que Infraestructures.cat/Ifercat fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades d'Infraestructures.cat/Ifercat.

Delegat de protecció de dades d'Infraestructures.cat/Ifercat.

Adreça electrònica: delegatprotecciodades@infraestructures.cat

Adreça postal: C/ dels Vergòs, 36-42 . 08017 Barcelona

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Infraestructures.cat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea.

Pel que respecta al tractament de les dades obtingudes a través de formularis, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de la contractació d'un servei o el registre en el mateix, siguin incorporats a fitxers titularitat d'Infraestructures.cat amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats.

Infraestructures.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Així mateix, s'informa al client sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, i cancel·lació, mitjançant petició escrita dirigida a l'adreça esmentada en l'apartat Delegat de protecció de Dades.


POLÍTICA DE GALETES

Què són les galetes

Les galetes són arxius de text que les pàgines web poden utilitzar per millorar l'experiència de l'usuari.
Aquesta pàgina fa servir diferent tipus de galetes.


Galetes necessàries

Les galetes necessàries ajuden a fer la pàgina web utilitzable fent sevir funcions bàsiques per a la navegació a la pàgina.

Aquest tipus de galetes són estrictament necessàries pel correcte funcionament de la web de manera que no es poden des-habilitar.

Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.


Galetes funcionals

Les galetes funcionals permeten funcionalitats addicionals com guardar preferències de l'usuari, i serveixen per millorar la seva experiència utilitzant la nostra web.

Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.


Galetes estadístiques

Les galetes estadístiques recopilen informació sobre com l'usuari fa servir la nostra web.

Aquestes galetes són totalment anònimes i només serveixen per millorar el funcionament de la nostra web.

Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

 

 

Pot modificar la preferència de galetes al següent enllaç:   Modificar preferències
 

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes