• Català
  • |
  • Castellano

Qui som / Àrees de l'Organització

L'actual model de distribució de l'organització d'Infraestructures.cat dóna resposta a la necessitat de flexibilitat en l'adaptació a les demandes del mercat, l'agilitat en la contractació i el dinamisme en la capacitat de gestió. La política de l'empresa és dotar a la seva organització dels elements humans necessaris, mantenint una plantilla mínima i contractant externament tots els treballs i serveis possibles, reservant per a si mateixa la direcció, seguiment i control de les activitats.


En aquesta línia, l'empresa ha dotat a cada àrea de competència d'equips de mida reduïda altament especialitzats i competents.

Mapa organització abril 2020