Espai Ètic

En l'Espai Ètic que Infraestructures.cat posa a disposició de les seves parts interessades ubicat al Portal de Transparència d'Infraestructures: Portal de Transparència es pot consultar el Codi Ètic d'Infraestructures.cat, així com altra normativa aplicable.

També es posa a disposició un formulari per facilitar la realització de consultes o denuncies que garanteix la confidencialitat, i poder fer el seguiment del tràmit que correspongui en cada cas.