Qualitat i Medi Ambient

La missió d’Infraestructures.cat és gestionar les actuacions que li són encarregades pels seus Clients, optimitzant costos i terminis, assolint els nivells de qualitat exigits, minimitzant l’impacte al medi ambient i garantint les condicions de seguretat.

Són, per tant, la Qualitat i el respecte al Medi Ambient dos dels pilars en els quals es basa la seva gestió.

Un compromís ferm i continuat amb aquesta manera d’entendre i assolir el seu treball ha portat a la Societat a implantar i mantenir, dins d’un procés d’actualització i millora contínua, un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Ambiental, certificat externament. Aquest Sistema li permet a la Societat assolir els seus objectius amb eficàcia, eliminant els costos derivats de la No Qualitat.

Política de Qualitat i Ambiental

Es posa a disposició del públic i de les parts interessades: Política d'Infraestructures.cat

A continuació, també es poden consultar les certificacions de qualitat i medi ambient: