• Català
  • |
  • Castellano

Qui som / Salutació

Benvinguts i benvingudes al portal d´Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, empresa pública adscrita al  Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Infraestructures.cat és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d’infraestructures i edificacions que el Govern català promogui o en les quals participi i els serveis que s’hi puguin instal·lar o desenvolupar, com també projectar i construir tota mena d’infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n’hagi acordat la construcció.

Dins la tipologia d'actuacions d'obra civil es redacten els projectes i s’executen les obres de carreteres, infraestructures ferroviàries, ports, aeroports, canals, preses, regadius i xarxes d'abastaments d'aigües. En la categoria d´edificació es redacten els projectes i s’executen les obres d’equipaments com escoles , hospitals, centres d’assistència primària, comissaries, centres penitenciaris, edificis judicials , estacions d’autobusos i poliesportius.

Al llarg dels gairebé 26 anys de gestió, Infraestructures.cat ha anat consolidant una metodologia de treball dins del sector de la construcció a Catalunya, elevant els nivells de rigor i exigència en cada fase del procés.

L´objectiu és resoldre les actuacions optimitzant costos i terminis, aconseguint els nivells de qualitat exigits, minimitzant l’impacte sobre el medi ambient i garantint les condicions de seguretat.

Volem que la nostra organització sigui el màxim d’accessible i propera, que sigui transparent; i que la feina que fem pugui ser coneguda pel conjunt dels ciutadans. Volem, també, fer-vos la vida una mica més fàcil, obrint una via per la qual pugueu fer consultes i tramitacions en relació als serveis del nostre àmbit. Aquesta és la pretensió de la nostra pàgina web.


Cordialment,

Joan Jaume Oms

President d´Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

 


arx_Not/170627164715_IMG_3749_mod2.jpg