Treballa a Infraestructures.cat Atenció
Cal consultar el procediment i requisits, adjuntant els models complimentats, indicats a cada oferta.
Les ofertes que no es presentin amb aquests models seran refusades.Ampliació termini presentació fins el 19/09/2022 per a l'oferta IF81_22 Tècnic/a d'Assessoria Jurídica